Koellastberekening

Introduktie

Met de koellastberekening kan bepaald worden welk koelvermogen nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een bepaald produkt binnen een bepaalde tijd af te koelen. Hierbij kunnen een begintemperatuur en een gewenste eindtemperatuur aangegeven worden. De rekenmethodiek is ontwikkeld binnen de Wageningen UR. Als u vragen heeft i.v.m. deze berekeningen, mailt u deze dan naar info@koudecentraal.nl of bel ons op +31 (0)317 480084.

Produkt Selectie

Kiest u hier het gewenste produkt voor de berekening. Ieder produkt heeft eigen produkteigenschappen, deze beïnvloeden de parameters waarmee het model werkt.

Kies een van de beschikbare producten
select